O nás - Zelive

ŽeLIVE místo kde to žije
Přejít na obsah
Naší vizí je formovat a seskupovat mladé lídry a spolu s nimi se věnovat integrální výchově dětí a mladých a společně s nimi organizovat akce pro širokou veřejnost ve svém okolí, které podporují růst v lidské, psychické, sociální a duchovní oblasti pro život v plnosti, objevování a rozvoj svého potenciálu a výjimečnosti.
 
Takto připravujeme a organizujeme různé aktivity podporující růst celé osobnosti dítěte/ mladého člověka ve všech jejích oblastech a proto jsou náplně našich aktivit pestré a všestranné: (lidská oblast:) různé sporty, hry, soutěže, pestré zážitky, zábava a dobrodružství; (poznání/ učení) objevování a rozvíjení darů a nadání, různé dovednosti a vědomosti do života; (sociální oblast:) společenství, přátelství, rodinnosti, přijetí, důležité sociální kompetence; (duchovní oblast:) najít smysl, poznat Lásku, ideály, svědomí a zanechat stopu. Nabízí společenství, zázemí a místo pro angažovanost ... v areálu Kláštera Želiv.
 
V této linii zve do spolupráce organizace s podobným zaměřením a nabízí prostor pro zapojení lidí všech věkových kategorií v této oblasti různým způsobem. Svou otevřeností vytváří různorodou, více generační komunitu dobrovolníků, kteří přijali spoluodpovědnost za plnější život místní komunity.
 
Způsob práce animátorů žeLIVE je typický svou rodinností, tvořivostí, nadšením, optimismem, dobrým příkladem, laskavostí, osobním přístupem, autoritou založenou na lásce, prevencí - předcházením zla a povzbuzováním ke konání dobra a vytvářením výchovného prostředí.
 
Animtoři: Tereza Zachová, Kristýna Pánková, Karolína Matoušová, Anna Daňková, Markéta Zdražilová, Markéta Pánková, Eliška Procházková, Klára Benešová, Marie Benešová, Ester Pecherová, Anna Kolářová, František Och, Jakub Výborný, Vít Hromas, Ondra Váha, František Pánek, Filip Spousta, Attila Sebestyén, Tomi Hengerics
 

Organizačný tým: Martina Hošková, Kateřina Pánková, Faustína Dikantová, Petr Šimáček, Michal Šimko, Barbora Wolfová, Peter Palušák
 

Přípravka: Adélka Říhová, Marek Šimáček, Vojta Dolejš, Natálie Vašková, Jiří Gecák, Sandra Lostková, Monika Vlastníková, Barča Šotolová, Adéla Kohoutková, Nikola Koubová, Kateřina Manová, Natálie Vacková


Spolča pro 13ti letý
 
Každou sobotu 17:30 máme v klášteře spolčo pro partu 13-letých. Jsou to holky a kluci, kteří se znají z táborů a vikendovek a takhle jednou za týden si spolu něco zahrajeme, zabavíme se se skvělou partou, animator si pro nás připraví nějakou tému o animatorství partii nebo životě. Diskuze a aktivitky je nám pomohou lépe pochopit a hlavně nás těší přátelská atmosféra. Budeme rádi když se přidáš.

 
 
Co děláme:
 
Spolča pro animátory

Jsou vedeny s přitažlivýma a osobním přístupem. Prostřednictvím přátelských vztahů,zábavy,her a sportů,různými zajímavými a tvůrčími prostředky formují děti na zralé osobnosti (po rozumové, sociální, lidské a duchovní stránce). Nabízíme pro ně i různé doprovodné aktivity.

Víkendovky
během roku připravujeme i víkendové pobyty na různá témata. Organizačně a progmavově se podobají táborem. Zpravidla se organizují na podzim a na jaře.

SV. Martinský průvod

Velká akce ve spolupráci s farností Želiv. Program tvoří kulturní úvod, lampionový průvod a občerstvení

Rodinné dovolené
Letní i zimní dovolené pro rodiny i jednotlivce, u moře nebo na kopci připravené pro načerpání sil pro tělo i ducha.

Benefiční ples
Farní ples s originálními moderátory, tvůrčí programů, hosty, tombolou a silně rodinnou atmosférou a nádhernou výzdobou.

Karneval pro děti
Akce pro mladší děti plná pohádkových bytostí, soutěží, her a veselé hudby.

Den rodiny
Ve spolupráci s farností Želiv organizujeme odpoledne pro širikou veřejnost, rodiny, a jednotlivce plné různých aktivit, atrakcí, duchovních povzbuzení, občerstvení a to vše v silné rodinné atmosféře.

Letní tábor

Vrcholem naší práce pro děti je letní tábor, které zede, v Želivě byly přijaty s mimořádným nadšením. Jeho výjimečností je osobní přístup animátorů a atraktivní program-např.: různé sporty, noční hry, airsoft, minigolf, horolezectví, bodyzorbing, rafting, vyjížďky na čtyřkolkách, společné soutěže a zajímavé hosté, výlet do akvaparku nebo do podzemí, mezinárodní tance, dílničky apod. Loni cca 60 a 30 animátorů spali v indiánských teepee.(Jedinečnost těchto táborů je zapojení i mladých od 13let do dobrovolné služby, kterým nabízíme dobrou partu, motivaci žít naplno, organizační, pedagogické a psychologické základy s nabídkou připravného soustředění.)

Tento druh táborů je inspirován skautského , volnočasovými a letními tábory z Itálie, organizačně a programově výborně propracovanými. Na závěr kromě velké hry je velkolepý piknik v areálu Kláštera Želiv.

Cílem je nabídnout vedle smysluplného využití volného času i přitažlivou formaci osobnosti po lidské, vztahové, rozumové a duchovní stránce, osobní přátelský přístup vyškolených animátorů a výchovné společenství vrstevníků letos s tématem: CHARAKTER naplno žijícího člověka. Tímto Vás zveme na další, již 6.letní tábor s novými, ještě většími překvapeními!


Nejde o to, co delame, ale i jak to delame a o tomje tenhle nas budletin
ŽeLIVE
394 44 Želiv 122
IČO: 60860871
Zelive115@gmail.com
+420 606 072 515
www.zelive.cz
Facebook: Ze_LIVE, místo, kde to žije
YouTube: Animátoři Želiv

© Marek 2019


Návrat na obsah